ВАДАПРАВОД - дыспетчар:
Кругласутачная дыспетчарская служба:
Факс дыспетчарскай службы:
КАНАЛІЗАЦЫЯ - дыспетчар:
Кругласутачная дыспетчарская служба:
Факс дыспетчарскай службы:
ВАДАЗБЫТ - даведачная:
Даведачная служба:
ПРАВЕРКА, РАМОНТ І ЗАМЕНА ЛІЧЫЛЬНІКАЎ:
Глядзець усе нумары
Cмотреть все телефоны
Минскводоканал
Меню

Звароты юрыдычных асоб

На друк

Спосаб падачы электронных зваротаў

Электронныя звароты грамадзян і юрыдычных асоб накіроўваюцца шляхам размяшчэння ў спецыяльнай рубрыцы «электронны зварот» на афіцыйным сайце УП  "Мінскводаканал".

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб"  электронны зварот выкладаецца на беларускай або рускай мовах.

Электронны зварот юрыдычнай асобы ў абавязковым парадку павінен утрымліваць:

  - назву і (або) адрас арганізацыі ці пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;
  - поўнае найменне юрыдычнай асобы і яго месца знаходжання;
  - выкладанне сутнасці звароту;
  - прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку асобы або ініцыялы кіраўніка ці асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць звароты;
  - адрас электроннай пошты юрыдычнай асобы.

Да электронных зваротаў, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы.

Электронныя звароты павінны быць разгледжаны не пазней за 15 дзён з дня, наступнага за днём рэгістрацыі зваротаў, а якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі - не пазней 1 месяца.

Адказы на электронныя звароты накіроўваюцца ў электронным выглядзе на адрас электроннай пошты, указаны ў электронным звароце, або ў пісьмовым выглядзе на адрас месца жыхарства (месца знаходжання) грамадзяніна ці месца знаходжання юрыдычнай асобы ў выпадках, устаноўленых Законам Рэспублікі Беларусь ад 18 лiпеня 2011 года "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў ". 

Водгук электроннага звароту ажыццяўляецца шляхам падачы пісьмовай заявы або накіраванне заявы ў электроннай форме тым жа спосабам, якім быў накіраваны электронны зварот.

 

Срок рассмотрения электронного обращения

Электронные обращения должны быть рассмотрены не позднее 15 дней со дня, следующего за днем регистрации обращений, а требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 1 месяца.

Ответы на электронные обращения направляются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в электронном обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства (места пребывания) гражданина или места нахождения юридического лица в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц".

Оставляются без рассмотрения по существу обращения, которые (по которым):

 • изложены не на белорусском или русском языке;
 • не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса места жительства (места пребывания) гражданина;
 • не содержат полного наименования юридического лица и адреса его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения (для юридических лиц);
 • содержат текст, не поддающийся прочтению;
 • содержат нецензурные либо оскорбительные слова или выражения;
 • подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;
 • содержат вопросы, не относящиеся к компетенции адресата;
 • пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;
 • подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства;
 • с заявителем прекращена переписка.
 

Электронное обращение юридического лица

Полную информацию о способах подачи электронных обращений, а также о сроках рассмотрения электронных обращений, читайте здесь.
Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц адресатом рассматриваются в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года ”Об обращениях граждан и юридических лиц“.
 
Наверх

У вас нет аккаунта?

Спасибо за регистрацию на нашем портале

Пароль выслан на указанный при регистрации e-mail